การเตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีน Moderna

Responsive image

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน Moderna

 1. นอนหลับให้เพียงพอ
 2. หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
 3. ไม่มีไข้ หรืออาการใดๆ
 4. งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อน – หลังฉีดวัคซีน
 5. ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร และสามารถรับประทานยาประจำตัวได้

** กรณีมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน **
 • เตรียมบัตรประชาชนและหลักฐานการรับวัคซีนที่ผ่านมา
 • สวมแมสก์
 • ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด
การแต่งกาย
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน
 • ฉีดวัคซีนแขนข้างที่ไม่ถนัด
 • งดใช้ หรือเกร็งแขนข้างที่ฉีด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรณีที่ท่านต้องการโอนสิทธิ์/เปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น

คลิกที่นี่

ด้วยความห่วงใย โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี