เหลือเวลา 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที 0 วินาที

** เมื่อท่านได้รับหมายเลขลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 18 ก.ค. 2564 **
** หากเลยกำหนดการชำระ ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ **
ทั้งนี้ ท่านยังสามารถค้นหารายชื่อการจองวัคซีนได้ตามปกติ