ส่วนลดพิเศษค่าห้องพัก 30%

มอบส่วนลดพิเศษ 30% ค่าห้องพักสำหรับผู้ป่วยใน