แพคเกจ โปรโมชั่น อื่นๆ

covid

ATK ตรวจหาเชื้อ COVID-19

covid

ตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง

covid

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในท่อไต

covid

ตรวจสมรรถภาพปอดหลังหายจากโควิด

covid

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

covid

ตรวจเชื้อโควิด-19 และแอนติบอดี

จองฉีดวัคซีน

Gastro

แพคเกจ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

covid

ตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน COVID-19

Gastro

แพคเกจ ทันตกรรม

เหมาจ่ายคลอดบุตร 2565

Syndrome

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

Gastro

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

hemodialysis

เปิดเส้นไตเทียม 2565

hemodialysis

โปรแกรมลดปวด กล้ามเนื้อ

hemodialysis

โปรแกรมทำกายภาพบำบัด

พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย 2565

ตรวจสุขภาพคู่รัก

Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group