แพคเกจ โปรโมชั่น อื่นๆ

health

ผ่าตัดต้อกระจก

covid

ATK ตรวจหาเชื้อ COVID-19

covid

ตรวจสุขภาพระบบประสาทและสมอง

covid

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในท่อไต

covid

ตรวจสมรรถภาพปอดหลังหายจากโควิด

covid

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก

covid

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

covid

ตรวจเชื้อโควิด-19 และแอนติบอดี

จองฉีดวัคซีน

Gastro

แพคเกจ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

covid

ตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน COVID-19

Gastro

แพคเกจ ทันตกรรม

Syndrome

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

hemodialysis

ผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่าย 2565

ตรวจสุขภาพคู่รัก

Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group