ข่าวสารภายในราชเวช

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที
พร้อมให้บริการน้ำดื่ม ในพิธิเปิดงาน

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Game” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 120 สถาบันทั่วประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย 🙏🏻ราชเวชอุบลฯ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เราร่วมดูแลทีมนักกีฬาและบุคลากรในงาน “The Happiness Game 39”

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

เขียนโดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683