ข่าวสารภายในราชเวช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสัญญาการรักษาพยาบาล
“โรงพยาบาลที่ผู้จัดการกำหนด”

ระหว่างโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี โดยคุณวัชระ วรรณลี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี และนายแพทย์ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลราชเวช ฯ ดูแลสุขภาพกลุ่มพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และครอบครัว

“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช”

เขียนโดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683