ข่าวสารภายในราชเวช

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ออกหน่วยบริการวัดความดัน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ตลาดหนองบัว

28 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยตรวจวัดความดัน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แก่แม่ค้า และ ผู้มาใช้บริการ ณ ตลาดหนองบัว เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนชาวตลาดหนองบัว