ข่าวสารภายในราชเวช

ภาพบรรยากาศ คัดกรองผ่าตัดต้อกระจก คืนความสดใส ให้การมองเห็น
ที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

20 มีนาคม 2566 ภาพบรรยากาศ คัดกรองผ่าตัดต้อกระจก คืนความสดใส ให้การมองเห็น ที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
- ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ใช้เลนส์คุณภาพสูง
- ไม่ต้องรอคิวนาน
- ผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพบรรยากาศ

เขียนโดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683