ข่าวสารภายในราชเวช

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี เข้าสวัสดี คุณธีรพงษ์ โตแสง กลุ่มโรงแรมทอแสง เนื่องในวันตรุษจีน

21 มกราคม 2566 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โดยนพ. ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะแพทย์ เข้าเยี่ยมคุณธีรพงษ์ โตแสง และภรรยา ประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมทอแสง เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อแสดงความขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลราชเวชฯ ดูแลสุขภาพท่าน และครอบครัว เสมอมา

เขียนโดย
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 959 683