เลื่อนลง

ดูแลท่านดุจญาติมิตร

ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล

27 ปี กับโอกาสที่ได้ดูแล ไม่เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานี ยังรวมไปถึงชาวอีสานจากจังหวัดอื่น ๆ และพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ราชเวชอุบลฯ กับอีกก้าวที่พร้อมจะดูแลท่านให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาท่านยามที่ต้องการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน

ขอกราบขอบคุณในความไว้วางใจ ราชเวชอุบลฯ เราสัญญาจะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด

ดูแลท่านดุจญาติมิตร

ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล

27 ปี กับโอกาสที่ได้ดูแล ไม่เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานี ยังรวมไปถึงชาวอีสานจากจังหวัดอื่น ๆ และพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ราชเวชอุบลฯ กับอีกก้าวที่พร้อมจะดูแลท่านให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาท่านยามที่ต้องการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน

ขอกราบขอบคุณในความไว้วางใจ ราชเวชอุบลฯ เราสัญญาจะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด

บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

ข่าวสารโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ออกหน่วยวัดความดันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ตลาดหนองบัว

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ร่วมกับ
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ออกบูธตรวจสุขภาพฟรี ที่งานเทศกาลการเงิน-การลงทุน

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ


มาตรฐานระดับสากลที่เราได้รับ

รับรองระบบ ISO 9001 : 2015
วันที่ 23 มกราคม 2566 - 22 มกราคม 2569

Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group