เลื่อนลง

ดูแลท่านดุจญาติมิตร

ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล

27 ปี กับโอกาสที่ได้ดูแล ไม่เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานี ยังรวมไปถึงชาวอีสานจากจังหวัดอื่น ๆ และพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ราชเวชอุบลฯ กับอีกก้าวที่พร้อมจะดูแลท่านให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาท่านยามที่ต้องการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน

ขอกราบขอบคุณในความไว้วางใจ ราชเวชอุบลฯ เราสัญญาจะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด

ดูแลท่านดุจญาติมิตร

ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล

27 ปี กับโอกาสที่ได้ดูแล ไม่เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานี ยังรวมไปถึงชาวอีสานจากจังหวัดอื่น ๆ และพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ราชเวชอุบลฯ กับอีกก้าวที่พร้อมจะดูแลท่านให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาท่านยามที่ต้องการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน

ขอกราบขอบคุณในความไว้วางใจ ราชเวชอุบลฯ เราสัญญาจะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ


ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

*** แพทย์ออกตรวจเดือนละครั้ง
**แพทย์ออกตรวจอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
**ตรวจหาเชื้อโควิด 19 (Covid-19)

ข่าวสารโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ร่วมกับ
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ออกบูธตรวจสุขภาพฟรี ที่งานเทศกาลการเงิน-การลงทุน

การตรวจวัดระดับภูมิ
หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จองตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ราชเวชฯ
การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ปั่นปันบุญ
สองล้อสองแผ่น จากน้ำยืนสู่จอมกะสาน

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group