ตรวจเชื้อโควิด-19
(Drive Thru Test)

COVID-19 DRIVE THRU
ตรวจง่ายๆ สะดวกมั่นใจ ไม่ต้องลงจากรถ

ลงทะเบียนนัดหมาย ตั้งแต่เวลา 09:00 - 12:00น. CLICK !

(**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน**)

**หากต้องการจองตรวจในช่วงเวลา 12:00น. ถึง 16:00น. สามารถเข้าไปจองตรวจ COVID-19 Walk in ได้ที่นี่ https://forms.zoho.com/info4235/form/WalkinCovid19


ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงินการใช้บริการ

1. ลงทะเบียนตอบคำถามคัดกรองเบื้องต้น CLICK !

2. เลือก Package ที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบให้ครบถ้วน

4. ชำระเงินตามราคา Package ที่จองเข้ามา ผ่านระบบโอนเงิน

5. แจ้งยืนยันการโอนเงิน ทางช่องทางแจ้งโอน CLICK !


แผนที่ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ตรวจ covid-19 DRIVE THRU TEST

Image

ขั้นตอนการให้บริการ

Image

Image

Image

Image

ลงทะเบียน (Booking) ช่องทางการชำระเงิน และแจ้งการชำระเงิน (Payment) คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group