พญ. วีรนุช หาญประเสริฐพงษ์
Doctor Profile
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เวลาออกตรวจ
จันทร์ | 08.00-17.00
อังคาร | 08.00-17.00
พุธ | 08.00-17.00
พฤหัสบดี | 08.00-17.00
ศุกร์ | 08.00-17.00