นพ. วันชัย วงศ์อิศเรศ
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2517

เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ | 08.00-17.00
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group