นพ. วันชัย วงศ์อิศเรศ
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2517

เวลาออกตรวจ :
           - จันทร์ | 08.00-17.00
           - อังคาร | 08.00-17.00
           - พุธ | 08.00-17.00
           - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
           - ศุกร์ | 08.00-17.00
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group