นพ. วันชัย วงศ์อิศเรศ
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2517

เวลาออกตรวจ
      - จันทร์ | 08.00-17.00
      - อังคาร | 08.00-17.00
      - พุธ | 08.00-17.00
      - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
      - ศุกร์ | 08.00-17.00