พญ. ธิดารัตน์ ชนะสิทธิ์
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี), 2552 อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2558

เวลาออกตรวจ :
           - อังคาร | 08.00-17.00
           - พุธ | 08.00-17.00
           - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
           - ศุกร์ | 08.00-17.00
           - เสาร์ | 08.00-17.00
           ** หยุดทุกวันจันทร์ **
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group