พญ. ธิดารัตน์ ชนะสิทธิ์
Doctor Profile
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ลาว

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี), 2552 อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2558

เวลาออกตรวจ
จันทร์ | 08.30-17.30
อังคาร | 08.30-17.30
พุธ | 08.30-17.30
พฤหัสบดี | 08.30-17.30
ศุกร์ | 08.30-17.30