นพ. ศิริวัฒก์ สายสุทธิ์
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบประสาทและไขสันหลัง

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : ม.อุบลราชธานี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

เวลาออกตรวจ :
      - จันทร์ | 08.00-17.00
      - อังคาร | 08.00-17.00
      - พุธ | 08.00-17.00
      - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
      - ศุกร์ | 08.00-17.00