ทพญ. พิภัชชา วิโรจน์จุลศักดิ์
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต

เวลาออกตรวจ :
           - จันทร์ | 08.00-17.00
           - อังคาร | 08.00-17.00
           - พุธ | 08.00-17.00
           - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
           - ศุกร์ | 08.00-17.00
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group