ทพญ. พิภัชชา วิโรจน์จุลศักดิ์
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต

เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ | 08.00-17.00
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group