ทพญ. พิภัชชา วิโรจน์จุลศักดิ์
Doctor Profile
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต

เวลาออกตรวจ :
      - จันทร์ | 08.00-17.00
      - อังคาร | 08.00-17.00
      - พุธ | 08.00-17.00
      - พฤหัสบดี | 08.00-17.00
      - ศุกร์ | 08.00-17.00