รังสีวิทยา

เรามีรังสีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ประจำ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ที่ทันสมัยพร้อมส่งภาพหาแพทย์ผู้ทำการรักษาอ่านผลเพื่อคุยกับผู้ป่วยต่อไป
- General X-ray การเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแบบทั่วไปที่สามารถตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
- CT scan การเอกซเรย์แบบพิเศษและเป็นเครื่องเอกซเรย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถเอกซเรย์ได้ทุกส่วนของร่างกาย ให้ภาพที่มีความคมชัดและมีรายละเอียดของภาพสูง เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกสันหลัง และสมอง เพื่อค้นหาความผิดปกติของสมอง หรือเลือดออกในสมอง เนื้องอก
- Ultrasound การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตับ ถุงน้ำดี ไต ม้าม มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ เต้านม สมองเด็กทารก ไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย ไส้ติ่ง และเส้นเลือด โดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง

Doctor Profile

พญ. สมฤทัย
โพธิ์งาม

รังสีวินิจฉัย

Doctor Profile

นพ. สุริยง
แผลงงาม

รังสีวิทยาทั่วไป
ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

Doctor Profile

พญ. วิรัมภา
ละแมนชัย

รังสีวิทยาทั่วไป

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล