ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดระบบ Modular operating theatre ซึ่งเป็นห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ ที่มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศแห่งแรกในเขตอีสานใต้ และยังมีระบบกรองอากาศด้วยแผ่นกรองพิเศษ HEPA filter ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอน และแรงดันอากาศไม่น้อยกว่า 25 PA จึงทำให้อากาศภายในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่อาจเกาะติดมากับฝุ่นละอองในอากาศ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ Laminar Airflow Cleanroom ในกรณีผ่าตัดทั่วไป และระบบ Ultraclean Ventilation ในกรณีผ่าตัดสมองและกระดูก พร้อมทั้งมีระบบไฟฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการผ่าตัดได้ในขณะที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล