ผู้ป่วยนอก

ตั้งอยู่บริเวณด้านในของตึกโรงพยาบาล บริเวณชั้น 1 (ติดกับห้องอาหารหรือ Canteen) ให้บริการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขา ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญาในราคาพิเศษ ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ การจัดการบริการใช้เวลาอย่างเหมาะสมและรวดเร็วทั้งผู้ป่วยไทยและต่างชาติ พร้อมล่ามเฉพาะเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับทีมผู้รักษา

CDoctor Profile

นพ. พงศธร
โรจน์ศตพงค์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล