โรคไตและศูนย์ไตเทียม

ตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปรกติของไต ศูนย์ไตเทียมเปิดให้บริการวันละสองรอบรองผู้ป่วยเรื้อรัง และพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ให้บริการทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีสังกัดหรือหน่วยงานร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากท่านใดสนใจดูรายละเอียดแพคเกจเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล