อายุรกรรมทั่วไป

ตรวจวินิฉัยและรักษาภาวะผิดปรกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
1. หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
2. ทางเดินอาหารและตับ
3. ปอดและทางเดินหายใจ
4. ไตและทางเดินปัสสาวะ
5. สมองและระบบประสาท
6. โรคเลือด


หากท่านใดสนใจดูรายละเอียดแพคเกจเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
Doctor Profile

พญ. สุรางค์รัตน์
เจียรวิชญ์

อายุรศาสตร์โรคเลือด

Doctor Profile

พญ. ชมพูนุท
จุฑานันท์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ

Doctor Profile

พญ. พัลยมนต์
พุ่มทอง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ
เวชบำบัดวิกฤติ

Doctor Profile

พญ. ปวีณรัตน์
ลิมปวิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคเลือด

ขออภัย ยังไม่มีข้อมูล