การตรวจวินิจฉัยโรคลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายโดยใช้กล้อง (Colonoscopy)

การตรวจวินิจฉัยโรคลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายโดยใช้กล้อง (Colonoscopy)
      เป็นการส่องกล้องเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ตั้งแต่ทวารหลักจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น, ไส้ติ่ง และบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ซึ่งเป็นหัตถการที่มีความปลอดภัยสูงใช้เวลาในการตรวจไม่นาน (สำหรับในกรณีที่ไม่มีการตัดเนื้องอก) ถ้าผู้ตรวจอายุน้อยและไม่มีโรคประจำตัว สามารถตรวจโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ถ้าท่านกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาแทรกซ้อน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตับและโรคไต จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลอย่างเหมาะสมและใกล้ชิด เพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการตรวจหรือหลังจากตรวจรักษาได้

ข้อบ่งชี้ของการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
      1. มีการถ่ายอุจจาระผิดปกติไปจากเดิม (Abnormal Bowel Habit) เช่น ท้องผูกมากขึ้น มีท้องเสียสลับท้องผูก ถ่ายอุจจาระมีเลือดหรือมูกปน หรือท้องเสียบ่อยๆ
      2. ปวดท้องด้านล่าง ปวดเบ่งอยากถ่าย หรือเป็น ๆ หาย ๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
      3. ตรวจพบความผิดปกติของการทำ X-Ray ลำไส้ใหญ่ (Abnormal Barlum Enema)
      4. มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้
      5. อุจจาระอาจมีลักษณะปกติ แต่ตรวจทางห้องปฏิบัติการพบมีเลือดปน (ผล Occult Blood Test ได้ผลเป็นบวก)

การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจ
      1. ควรงดยา Aspirin หรือยาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 7 วันก่อนตรวจ
      2. เพื่อให้ลำไส้สะอาด ปราศจากอุจจาระที่ผิวของลำไส้ใหญ่ จึงต้องมีการเตรียมตัวเพื่อการส่องกล้องดังนี้
            · สามวันก่อนการตรวจให้รับประทานอาหารที่มีกากน้อย เช่น โจ๊ก ข้าวต้มปลา ข้าว ขนมปังสีขาว เนย นม “ห้ามรับประทานอาหารที่มีกากมาก” เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง
            · หนึ่งวันก่อนตรวจ ให้รับประทานอาหารเหลวใสทุกมื้ออาหาร และดื่มน้ำมาก ๆ (อาหารเหลวใส คือ น้ำผลไม้ต่างๆ ที่ไม่มีกาก น้ำชาไม่ใส่นม กาแฟดำ น้ำซุปใสที่ไม่มีกากอาหาร)
            · การให้ยาระบาย เพื่อให้ลำไส้ไม่มีอุจจาระ (ตามแพทย์สั่ง) ในตอนเย็นหรือก่อนนอน

ขั้นตอนการตรวจส่องกล้อง
      1. กรุณาถอดของมีค่าและแว่นตา, นาฬิกา, คอนแทคลนส์, ฟันปลอม(ถ้ามี) ฝากญาติไว้
      2. นอนตะแคงซ้ายงอเช่าชิดอก
      3. จะมีการฉีดยานอนหลับร่วมกับยาระงับปวดให้กับผู้ตรวจ
      4. แพทย์จะใส่กล้องทางทวารหนักผ่านเข้าลำไส้ใหญ่ถึงลำไส้เล็กส่วนหลาย ขณะทำจะรู้สึกแน่นท้อง ท้องอืดจากการใส่ลมเข้าไปในลำไส้
      5. ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 30 นาที
      6. ควรมีญาติที่บรรลุนิติภาวะมาด้วย 1 คน

การดูแลหลังการตรวจ
      1. งดน้ำ-งดอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง จนกว่าอาการทั่วไปหรือจนกว่าจะรู้สึกตัวเป็นปกติ
      2. อามีอาการท้องอืด แน่น เนื่องจากลมเข้าไปในลำไส้ ซึ่งจะหายไปในเวลาไม่นาน อาจมีความรู้สึกปวดท้องอยากถ่าย
      3. อาจมีเลือดปนออกมากับอุจจาระเล็กน้อยในสองวันแรก (กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ)
      4. การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง เป็นหัตถการที่ปลอดภัยสูง โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ ลำไส้ทะลุ หรือฉีกขาดน้อยมาก เลือดที่ออกจากการตัดชิ้นเนื้อหรือติ่งเนื้อลำไส้           มักหยุดเองได้ หากผู้ตรวจมีอาการปวดท้องเฉียบพลัน มีไข้ หรือเลือดออกทางทวารหนักมากกว่าครึ่งถ้วยกาแฟ ควรติดต่อแพทย์โดยด่วน
      5. ผู้ที่ทำการตรวจจะได้รับยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ ห้ามขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืองานที่ต้องการตัดสินใจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 045-280-040 ต่อ 2141 (ฝ่ายการตลาด)
Call Center : 045-280-040 ต่อ 0

ด้วยความห่วงใยจาก
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ โทร. 045 280 040-55 ต่อ 1114-5