เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี  เป็นอาคารสูง 11 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  บนเนื้อที่  11 ไร่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่ง จดทะเบียนขนาด 100 เตียง (สามารถรองรับได้ถึง 300 เตียง ) เปิดบริการโดยแพทย์ พยาบาลและทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะโรค โดยโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่  5 ธันวาคม 2538 เป็นต้นมา  

Recent Posts

สโตรกเซ็นเตอร์ Stroke Center

ศูนย์รักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สโตรก (Stroke) เกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดในสมองตีบหรืออุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เซลล์ในสมองจึงเสื่อมสภาพหรือเสียไปเอง ผลที่เกิดขึ้นคือ อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเป็นส่วนที่สำคัญมาก เซลล์ในสมองจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนและอาหารจากเลือด สโตรก เกิดขึ้นได้เมื่อเส้นเลือดในสมองแตก เช่น เส้นเลือดแตกจากความดันโลหิตสูง ทำให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกและเสียชีวิตได้ อาการเตือนของโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) 1. อ่อนแรงหรือชาแขนขา ซีกเดียวทันที 2. พูดไม่ชัด ไม่เข้าใจคำพูดหรือสนทนาสื่อสารไม่ได้ 3. ตามัวหรือตามองไม่เห็น 4. ปวดศีรษะรุนแรงทันที และหาสาเหตุไม่ได้ 5. วิงเวียน ทรงตัวไม่อยู่ หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้น ร่วมด้วยเป็นเวลานานกว่า 10-15 นาที ให้รีบติดต่อแพทย์ด่วน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) 1. สโตรก หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) เกิดขึ้นในช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป 2. มีประวัติครอบครัวเป็นโรค … Continue reading สโตรกเซ็นเตอร์ Stroke Center

More Posts